โรงเรียนดวงวิภาเป็นโรงเรียนต้นแบบ ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ มีเป้าหมายพัฒนารูปแบบการสอนแนวใหม่โดยใช้เทคโนโลยีมาบูรณาการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ประถม 6
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เงินสมทบ 3% (สำหรับครู)
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - พาทัศนศึกษา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนดวงวิภา
42/330 ซ.เอกชัย 43 ถ.เอกชัย 10150
เว็บไซต์: www.dvpschool.com
ใช้งานแผนที่