JobThai
{บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด กำลังขยายงาน} มากด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากผ้ามีปรากฏผลงานต่างๆที่ผ่านมา อาทิเช่น เสื้อโปโล เสื้อยืด คอคลม คอวี เสื้อทีม , ชุดพนักงานต่างๆ , ชุดยูนิฟอร์ม , เสื้อเชิ้ตชาย-หญิง , เสื้อแจ็คเก็ต , ผ้ากันเปื้อน , กระเป๋าผ้า , หมวก,งานปัก งานสกรีน ตามความต้องการของลูกค้า {Make To Order} {เพื่อให้ก้าวตามทันการเปลี่ยนผ่านสู่ช่วงยุคของ Digital Online / Social Network} ภายใต้เครื่องหมายการค้า ๙๕ Nine Five Wearing บริษัทฯ จึงมีความต้องการคัดเลือก บุคคลากร พนักงาน ลูกจ้างที่มีความรู้ ความมั่นใจในความสามารถ และ ในการแสดงออกซึ่งผลของงาน ด้วยการนำประสบการณ์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแรงกายแรงใจที่ร่วมไปด้วยกันอย่างมุ่งมั่น ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต ให้ถึงเป้าหมาย สู่การพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีรายได้ที่พึงพอใจ มีความสุขในการทำงาน เข้าร่วมทำงานกันเป็นทีม อย่างมีระบบ รวมกระทั่งได้รับโอกาส ได้ฝึกฝน พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ การบริหาร การจัดการ การมีวิสัยทัศน์ และ มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งปัจจุบันและในอนาคต อันจะเกิดขึ้นเป็นผลบวกแก่ผู้ทำงานและองค์กรได้
สวัสดิการ
-มีตามที่กฎหมายกำหนด หรือ -ตามข้อตกลงแห่งสัญญาจ้าง -เงินสมทบกองทุนประกันสังคม>กองทุนเงินทดแทน -เงินช่วยเหลือเมื่อบิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเสียชีวิต -เงินรางวัลจูงใจในการทำงาน>ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด -เงินพิเศษ+ช่วยเหลือ เช่น งานประจำปี งานประเพณีต่างๆ -เงินกู้ยืม(กรณีจำเป็น+ฉุกเฉิน)ไม่คิดดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์+เงื่อนไข+ประกาศ ของบริษัทฯ -เงินรางวัลพิเศษทำงานครบอายุงานตั้งแต่ 3ปี/5ปี/7ปี/10ปี ขึ้นไป -Bonus ตามผลประกอบการ -ชุด Uniform+ซื้อสินค้าในราคาพิเศษเฉพาะพนักงาน -Happybirthday ประจำเดือน -จัดงานเลี้ยงประจำไตรมาส>ประจำปี -ท่องเที่ยวประจำปี>ในประเทศ>ต่างประเทศ
ติดต่อ
บริษัท เก้า ห้า แวริ่ง จำกัด / Nine Five Wearing Co., Ltd.
320/133 และ 320/134 ซอยบ้านบุษรา(เพชรเกษม 81) ถนนมาเจริญ
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: https://www.ninefivewearing.com
วิธีการเดินทาง
รถเมลล์โดยสารปรับอากาศ (ปอ สาย 80) ช่วงเวลาเดินรถ: 05:00 - 22:00 รถเมลล์สาย 80 , 80ก , รถสองแถวเล็กจากปากทาง ถนนเพชรเกษม [เข้าซอยเพชรเกษม 81] ถ.มาเจริญ ผ่านทางโค้ง 2 โค้ง [ขวา-ซ้าย] รวมระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร หรือนั่งรถไฟฟ้าBTS ลงป้ายสถานีบางหว้า แล้วต่อรถเมล์ สาย80 หรือนั่งรถไฟฟ้าMRT ลงป้ายสถานีหลักสอง แล้วต่อรถเมล์ สาย80