บริษัท ไอเรส จำกัด ประกอบไปด้วยธุรกิจ
1. สิ่งพิมพ์ มีเป็นผู้นำธุรกิจในด้านสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์อิงค์เจ็ท ซึ่งมุ่งเน้นไปที่งานโฆษณาหุ้มรถ ซึ่งในส่วนงานนี้ทางบริษัท เป็น Partner กับ 3M (ประเทศไทย)
2. ออกแบบและผลิตเว็บไซต์
สวัสดิการ
 • 1. ประกันสังคม
 • 2. โบนัสประจำปี
 • 3. สัมมนานอกสถานที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • 4. Commission
 • 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงาน และค่าน้ำมัน
 • 6. ค่าโทรศัพท์เพื่อปฏิบัติงาน
 • 7. ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Aires Company Limited
147 ซอยพระรามเก้า 41
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.wraparena.com
วิธีการเดินทาง
 • รถส่วนตัว
 • รถประจำทาง
 • MRT
 • Airport Railink
 • รถสองแถว
ใช้งานแผนที่