บริษัท ไอเรส จำกัด ส่วนงานสื่อ ประกอบไปด้วยธุรกิจ 1. สิ่งพิมพ์ มีเป็นผู้นำธุรกิจในด้านสื่อโฆษณาประเภทสิ่งพิมพ์อิงค์เจ็ท ซึ่งมุ่งเน้นไปที่งานโฆษณาหุ้มรถ ซึ่งในส่วนงานนี้ทางบริษัท เป็น Partner กับ 3M (ประเทศไทย) 2. ออกแบบและผลิตสื่ออนไลน์
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. โบนัสประจำปี 3. Commission 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงาน และค่าน้ำมัน 5. ค่าโทรศัพท์เพื่อปฏิบัติงาน 6. ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Aires Company Limited
147 ซอยพระรามเก้า 41
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.wraparena.com
วิธีการเดินทาง
รถส่วนตัว รถประจำทาง MRT Airport Railink รถสองแถว
ใช้งานแผนที่