บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด เป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้ มากว่า 22 ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรในการเป็นผู้ผลิตอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ISPM 15 จากการใช้ระบบการอบไม้ด้วยความร้อน หรือ Heat Treatment ( HT ) ขณะนี้บริษัท ฯ อยู่ระหว่างการขยายธุรกิจ จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มากด้วยความสามารถและพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แลนด์ บริดจ์ เทรดดิ้ง แอนด์ แพ็คกิ้ง จำกัด
51/150 หมู่ 2 ซอยอุสาหะซอย 4
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: www.landbridge.co.th
ใช้งานแผนที่