มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งส่งเสริมพระพุทธศาสนา ขณะนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างธรรมสถาน และปลูกสวนป่าขนาดใหญ่ที่มีความสงบและร่มเย็นทางภาคเหนือ กำลังต้องการผู้ร่วมงานที่เป็น “คนรุ่นใหม่-ไฟแรง-และใฝ่ธรรม” โดยมี ค่าตอบแทน และสวัสดิการสูง ในตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กลุ่มมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม
139 อาคารดิโอภัส ทองหล่อ 10 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110