บริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ ก่อตั้งในปี 2538 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับที่ปรึกษาในการให้บริการทางด้านการวางแผนโครงการและศึกษาความเป็นไปได้ ,การออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ,วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม,ระบบระบายน้ำและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการควบคุมการก่อสร้าง โดยให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน
สวัสดิการ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง - ที่พัก - ค่ารักษาพยาบาล (โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เครฟติก คอนซัลแตนท์ จำกัด
50/23 ซอยโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เว็บไซต์: www.kraftig.co.th
ใช้งานแผนที่