บริษัท เซิร์ฟ คอมพิวเตอร์ ก่อตั้งเพื่อจุดประสงค์ต้องการช่วยเหลือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และออกแบบเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดประโยช์นคุ้มค่ามากที่สุด และสร้างความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ที่มีรูปแบบการให้บริการตามมาตราฐานแบบสากล (ITIL) เพื่อเป็นแนวทางสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้าน IT
Our Mission
“The Leader of Information Technology and Computer Service Provider”
สวัสดิการ
  • - เป็นพนักงานประจำของบริษัท
  • - มีรถของบริษัทให้ใช้ในการทำงาน
  • - ค่าน้ำมันสำหรับพนักงานที่ใช้รถส่วนตัวให้กับงานของบริษัท
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Serv Computer Co., Ltd
70/6 หมู่ 7
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: www.servcomp.co.th, www.serveasy4u.com
ใช้งานแผนที่