บริษัท เซิร์ฟ คอมพิวเตอร์ ก่อตั้งเพื่อจุดประสงค์ต้องการช่วยเหลือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และออกแบบเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดประโยช์นคุ้มค่ามากที่สุด และสร้างความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ ที่มีรูปแบบการให้บริการตามมาตราฐานแบบสากล (ITIL) เพื่อเป็นแนวทางสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางด้าน IT Our Mission “The Leader of Information Technology and Computer Service Provider”
สวัสดิการ
- เป็นพนักงานประจำของบริษัท - มีรถของบริษัทให้ใช้ในการทำงาน - ค่าน้ำมันสำหรับพนักงานที่ใช้รถส่วนตัวให้กับงานของบริษัท - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Serv Computer Co., Ltd
70/6 หมู่ 7
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เว็บไซต์: http://www.serveasy4u.com
ใช้งานแผนที่