บริษัท อินโนแพ็ค อินดัสตรี จำกัด เป็นบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากผู้ที่ถือหุ้นหลักทำธุรกิจขายเม็ดพลาสติก จึงก่อตั้งบริษัทฯมาด้วยเป้าประสงค์ที่จะขยายธุรกิจต่อเนื่องจากฐานที่มีอยู่ โดยเริ่มจากการขายบรรจุภัณฑ์ชนิดม้วนฟิล์มลามิเนตให้กับบริษัทในเครือ หลังจากนั้นก็ได้ขายม้วนฟิล์มลามิเนตให้กับลูกค้าทั่วไป ปัจจุบันได้ทำการเพิ่มชนิดสินค้าที่ผลิต ซึ่งสินค้าใหม่ได้แก่บรรจุภัณฑ์เคลือบฟอยล์อลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์ bag in box การเพิ่มชนิดสินค้าทำให้ปัจจุบันมีลูกค้ารายใหญ่ และรายย่อยเพิ่มมากขึ้น
โดยมีบริษัทในเครือ อาทิ บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกที่มีประสบการณ์กว่า 31 ปี ในวงการพลาสติกประเทศไทย โดยจำหน่ายเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงทั้ง โพลีโพรพิลิน โพลีเอททิลิน โพลีสไตรริน จากผู้ผลิตชั้นนำของประเทศ ฯลฯ.
สวัสดิการ
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ
 • - เบี้ยขยัน
 • - เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - โบนัสตามผลประกอบการ
 • - เงินช่วยเหลืออื่น ๆ ตามนโยบายบริษัทฯ
 • - สวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท อินโนแพ็ค อินดัสตรี จำกัด
87 ถนนพรมแดน
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
วิธีการเดินทาง
 • จากสี่แยกบางบอน5ไปเส้นทีจะออกพระราม2 มีรถสองแถวผ่านหน้าบริษัท ขึ้นที่สีแยกบางบอนฝั่งตลาด