xside advertising
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
สวัสดิการ
  • - อายุ 23-30 ปี
  • - วุฒิ ปวส.หรือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ
  • - รักงานขาย มีความกระตือรือร้น มีบุคคลิกดีและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
xside advertising
33 พระรามหกตัดใหม่ ซอย 15
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330