xside advertising
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด
สวัสดิการ
- อายุ 23-30 ปี - วุฒิ ปวส.หรือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า - ถ้ามีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ - รักงานขาย มีความกระตือรือร้น มีบุคคลิกดีและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
xside advertising
33 พระรามหกตัดใหม่ ซอย 15
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330