JobThai
เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงและยังมุ่งเน้นการพัฒนาสำเนียงให้มีความใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ได้จริงในอนาคตโดยมีการฝึกอบรมให้ครูผู้สอนก่อนการสอน
สวัสดิการ
- โบนัส - ประกันสุขภาพ - ประกันสังคม - เงินสะสมพนักงาน - ชุดฟอร์ม - วันหยุดยาว
ติดต่อ
โรงเรียนเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอาภาพัฒนา
38/5 หมู่ 11 ซอยบ้านนายเหรียญ ถนนบางบอน 3
แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150