บริษัท อิเมจิน เพลเกมส์ จำกัด
บริษัท อิเมจิน เพลเกมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย เครื่องเล่นเกมส์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับเกมส์ทุกชนิด โดยการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมา มากกว่า 14 ปี
สวัสดิการ
ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อิเมจิน เพลเกมส์ จำกัด
37 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.img-world.com
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สายที่ผ่าน 203,108,542,56