บริษัท อิเมจิน เพลเกมส์ จำกัด
บริษัท อิเมจิน เพลเกมส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย เครื่องเล่นเกมส์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับเกมส์ทุกชนิด โดยการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมา มากกว่า 14 ปี
สวัสดิการ
  • ตามที่บริษัทฯ กำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อิเมจิน เพลเกมส์ จำกัด
37 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.img-world.com
วิธีการเดินทาง
  • รถเมล์สายที่ผ่าน 203,108,542,56