บริษัท คริสตี้ คอสเมติค จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณท์ เวชสำอาง เพื่อการดูและขจัดปัญหาผิวพรรณที่ควบคุมคุณภาพโดยกลุ่มแพทย์และเภสัชกรที่เชื่ยวชาญด้านผลิตพรรณ ต้องการสมัครบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
สวัสดิการ
ทุกตำแหน่ง มีเงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น, OT, สวัสดิการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คริสตี้ คอสเมติค จำกัด
26/9 อาคารอรกานต์ ชั้น 3 ถ.ชิดลม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม.
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.christy.co.th