JIA FENG CO., LTD.
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรับซื้อวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น ซิงค์ ทองแดง เศษทองเหลือง อลูมิเนียม ฯลฯ รับประมูลเศษโลหะเหลือใช้จากโรงงานและส่งออกต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
JIA FENG CO., LTD.
81 หมู่ 5
ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170