มูลนิธิรามาธิบดี
รับสมัครด่วน
26 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (Senior HR Officer)
pin locationLocation
pin location
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
salary iconSalary
salary iconสามารถต่อรองได้
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
 • มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ศูนย์กลางในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อดูแลให้คนไทยทุกคน ทุกระดับชั้น มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมาเกือบครึ่งศตวรรษ ซึ่งการระดมทุนที่ผ่านมานั้น สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้หลายหมื่นคนต่อปีนอกจากนี้ยังได้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเช่น นำไปซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • จากจุดกำเนิดที่ต้องการเป็นองค์กรการกุศลในดวงใจของคนไทยในฐานะสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ “ให้” สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้ที่เจ็บป่วย ตลอดเวลาที่ผ่านมาด้วยแนวคิดใหม่ที่เน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลจริง เพื่อทุกการ “ให้” จะก่อประโยชน์สูงสุดในพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านคือ
 • 1.รักษา : เป็นที่พึ่งของคนไทยทุกคน ทุกระดับชั้นให้พ้นจากความเจ็บป่วย
 • 2.วิจัย : เพื่อความเป็นเลิศในการรักษาและพร้อมรับมือกับโรคใหม่ๆ
 • 3.สร้างแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ : เพื่อให้ประเทศไทยมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถ และมีจำนวนเพียงพอกับความต้องการ
 • 4.สร้างเสริมสุขภาพ : ให้ความรู้และเพื่อเป็นเกราะป้องกันความเจ็บป่วย
 • เพราะการให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่รักษา แต่ต้องมีทั้งการวิจัย สร้างแพทย์ และสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักรไม่สิ้นสุด
 • ทุกโครงการของมูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงส่งเสริมทั้ง 4 ด้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะหากการแพทย์เอาชนะความเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนมีความสามารถในการป้องกันความเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้น ความเจ็บป่วยก็ยิ่งน้อยลง และสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสู่อนาคต
 • ดังนั้น มูลนิธิรามาธิบดีฯจึงเชื่อมั่นว่า การให้สุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนคือการให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด และจะมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้ผู้มีจิตศรัทธาซึ่งเชื่อในสิ่งเดียวกันนี้ได้มอบ “การให้อันยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุด” นี้แก่สังคมไทยตลอดไป
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - ประกันกลุ่ม(เมืองไทยประกันชีวิต)
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • - เบี้ยขยัน
Contacts
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
มูลนิธิรามาธิบดี
270 ถนนพระรามที่ 6
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Tel. : 02-201-2222 ต่อ 132
Fax : 02-201-2920
See Map