13 พ.ย. 62
โฟร์แมน
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon5
 • บริษัท เวลด์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้บริการงานด้านบัญชีการเงิน, บัญชีเพื่อการจัดการ และการตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร โดยมีจุดมุ่งหมายช่วยเหลือธุรกิจและผู้ประกอบการที่กำลังเติบโต ภายใต้การแข่งทางธุรกิจ
 • บริการของเราได้ออกแบบเพื่อธุรกิจที่หลากหลาย ใช้ได้จริงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ เรามีลูกค้าจำนวนมากทั้งบริษัทเอกชน และหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ บริการของเราช่วยให้บริษัทพวกเขาประสบความสำเร็จ เราได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของนิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
 • บริการทางด้านบัญชี
 • •ให้คำปรึกษาในการวางระบบบัญชี เพื่อการจัดการบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้
 • •เรามีวิธีการและเครื่องมือในการจัดทำเอกสาร เพื่อการควบคุม และตรวจสอบการบันทึกบัญชี รายได้ รายจ่าย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน การบันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
 • •การบริหารเงินเดือนด้วยวิธีการทางบัญชีและงานที่เกี่ยวข้อง
 • •บัญชีการจ้างงานรายเดือนและการปิดบัญชี, จัดทำรายงานทางการเงินทั้งหมด
 • •วางแผนภาษีให้แก่ธุรกิจเช่น ภงด. 1 ภงด.3 ภงด.53 ภาษีซื้อภาษีขาย เพื่อความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
 • •จัดทำงบการเงินประจำปี พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน
 • •จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งกรมสรรพากรรายปี พร้อมบริการยื่นชำระภาษี
 • •บริการด้านการตรวจสอบบัญชี
 • “ เราเป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านบัญชีที่สมบูรณ์แบบ”
ติดต่อ
คุณขนิษฐา
บริษัท เวลด์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
252/242 (P-318) ชั้น 3 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารพลาซ่า ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 092-161-5151
ตำแหน่งงานทั้งหมดของบริษัทนี้