JobThai
2 ก.พ. 66

บุคคล

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 ตำแหน่ง
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง งานถนนลาดยาง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ก่อสร้างประตูระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี
888 ม.13
ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-460-588
แฟกซ์ : 039-460-590
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้