23 มิ.ย. 64

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี ( สามารถปิดงบการเงินได้)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามประสบการณ์และโครงสร้างองค์กร (สามารถต่อรองได้)
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
ให้บริการด้านเวชภัณฑ์สำหรับธุรกิจปศุสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสินค้า บริการ และ เทคโนโลยี ที่เป็นนวัตกรรม ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้แกเกษตรกรผู้เลี้ยง รวมทั้งยึดมั่นการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับพันธมิตรทางการค้าทุกภาคส่วน
สำนักงานใหญ่ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น โดยมีสวัสดิการดังนี้ 1.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ค่ารักษาพยาบาล และทันตกรรม 3.ประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ 4.เงินพิเศษประจำปี 5.เงินช่วยเหลือกรณีสมรส 6.เงินช่วยเหลืออุปสมบท 7.รางวัลอายุงาน 8.สวัสดิการเงินเกษียณอายุงาน 9.ชุดยูนิฟอร์ม 10.ปรับเงินประจำปี/ทุกปี 11.โบนัสประจำปี 12.ตรวจสุขภาพประจำปี 13.ท่องเที่ยวประจำปี 14.กีฬาสันทนาการ 15.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ และสวัสดิการอื่น ๆ 16.สิทธิการลากิจ 7 วัน 17.วันหยุดพักร้อน 7 วัน (วันพักร้อนที่ไม่ได้ใช้จะได้รับเงินคืน) 18.เงินกู้ยืมไม่เสียดอกเบี้ย 19.ปรับวุฒิการศึกษา 20.งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน 21.สนับสนุนการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก
คุณอัครัชวงษ์
บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
479 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
: 02-960-0290-5 ต่อ 570
ใช้งานแผนที่