บริษัท ยูนิเวิร์ส ออฟ อีโวลูชั่น 4289 จำกัด
15 ต.ค. 64

Recuitment

pin location
pin location
mrt iconพระราม 9
salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon2
วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร (Outsourcing) เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการที่หลากหลายที่เพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัว ขององค์กรขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษางานด้านองค์กร การบริหาร กระบวนการทำงานในองค์กร อาทิเช่น การวิเคราะห์องค์กร, การบริหารทรัพยากรบุคคล, การสรรหาบุคลากร
ติดต่อ
คุณอภิวัชร์ วิบูลย์วัฒนกุล
บริษัท ยูนิเวิร์ส ออฟ อีโวลูชั่น 4289 จำกัด
อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 30 (Common Ground) ที่อยู่: 9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-114-7836
เว็บไซต์ : http://www.uoe4289.com
ใช้งานแผนที่