20 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

pin location
pin location

อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1
บริษัท บีอาร์บีพี โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินการเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำศูนย์กลางท่าเรือภาคตะวันออก ระดับแนวหน้าในโซนแม่น้ำบางปะกง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจทางด้านท่าเรือ คลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร เป้าหมายของเรา คือ การสร้างท่าเรือ คลังสินค้า การบริการด้านโลจิสติกส์ โดยจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ ชื่อ บริษัท บีอาร์บีพี โลจิสติกส์ จำกัด BRBP LOGISTICS COMPANY LIMITED
Benefits 1. พิจารณาเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) 2. พิจารณาการปรับเงินค่าแรงประจำปี (ตามผลการประเมิน) 3. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ (ในประเทศและต่างประเทศ) 4. เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต 5. ชุดเครื่องแบบพนักงาน 6. การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี 7. การประกันภัยหมู่ เช่น การประกันสุขภาพ อุบัติเหตุและเสียชีวิต เป็นต้น 8. การอบรม ศึกษาดูงานในประเทศ 9. กิจกรรมกีฬาภายในองค์กร 10. กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม 11. ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ 12. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน 13.วันหยุดประเพณี 13 วันต่อปี
คุณสุขุมา ใจอารีย์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท บีอาร์บีพี โลจิสติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
168 หมู่ที่ 6
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140