JobThai
บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
24 พ.ค. 65

เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (ปฏิบัติงาน จ-ศ)

pin location
pin location

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconขึ้นอยู่กับประสบการณ์/ตามตกลง
number of positions icon
number of positions icon1
บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานในลักษณะ Day-to-Day Operation และ 24/7 (Shift) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบภายในองค์กรและสถาบันการเงิน เช่น การให้บริการเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบโครงข่าย และความปลอดภัยของข้อมูล (Network Operation Center/Security Operation Center) และการบริการทรัพยากรบุคคลประเภทงานธุรการประสานงานต่างๆ โดยสนับสนุนการทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการเงิน รวมไปถึงบริษัทในเครือ โอเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจบริหารจัดการด้านงานรับเหมาก่อสร้าง งานติดตั้งเดินระบบไฟฟ้าอาคาร
สวัสดิการต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด) - ลาพักร้อน (ตามอายุงาน) สูงสุด 8 วัน/ปี และสามารถโอนสะสมได้ 2 ปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัส (ตามผลประกอบการ) - ประกันโควิด-19
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท โอเอ็มซีเทค จำกัด และ บริษัทในเครือ
99/349 (อาคาร ณ นคร ชั้น 7 ตึกอยู่ตรงข้าม บริษัท ทีโอที จำกัด) หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
LINE ID: 0982653413
รถเมล์ สาย 356,150,52 รถตู้ ปากเกร็ด-มีนบุรี , ปากเกร็ด-รังสิต ,ปากเกร็ด-จตุจักร ลงป้ายรถเมล์หน้า TOT แจ้งวัฒนะ แล้วข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้ามอาคาร ณ นคร(ตึก UOB)