23 ก.ค. 64

Strategy Analyst

pin location
pin location

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

salary icon
salary iconตามประสบการณ์และตามที่ตกลง
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง หกล้อ สิบล้อ มีสาขาให้บริการ 12 สาขาทั่วประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียน 935,000,000 บาท ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ "เพราะเราเป็นผู้นำบริการด้านสินเชื่อรถบรรทุกมือสองของประเทศ" ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างทีมงานที่มีคุณภาพ มีความชำนาญ เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการแบ่งบันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพของพนักงาน " เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ที่กำลังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เราจึงต้องการผู้ที่สนใจ ร่วมเติบโตไปด้วยกัน มาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีมงานบริษัทไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) "
- ค่าตอบแทน - ค่าครองชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักออกต่างจังหวัด - วันลาเพื่อประกอบพิธีศพ - วันหยุดประเพณี - วันลาพักผ่อน - ประกันสังคม - ประกันโควิด - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - โบนัสตามผลประกอบการ - เงินปรับประจำปี - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต - อื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
คุณมณฑา ลิ้มม่วงนิล
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
863/3 ถนนเพชรเกษม
ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000