บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด
23 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่การตลาด

pin location
pin location

อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

salary icon
salary icon15,000-25,000 บาท (หรือตามประสบการณ์)
number of positions icon
number of positions icon1
- เป็นกล่มธุรกิจที่มีชื่อเสียง ทางด้านคุณภาพและการบริการ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ไดรับรองมาตรฐานห้องเย็นจากกรมประมง ได้รับรองมาตรฐาน ISO , GMP , HACCP - บริการของเรา คือ ห้องเย็นรับฝากเก็บสินค้า/รับฟรีสสินค้า ผลิตน้ำแข็งซอง และยูนิต
- มีโบนัสประจำปี - ทุนการศึกสำหรับบุตร และพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ BBL - ประกันชีวิต- - เครื่องแบบพนักงาน - ปรับค่าแรงประจำปี - ตรวจสุขภาพ - ท่องเที่ยวประจำ
คุณวราภรณ์ ศรีพรม
บริษัท สินชัยห้องเย็น จำกัด
เลขที่ 57/34 หมู่ที่ 4 ถนน เอกชัย
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000