บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
26 พ.ย. 64

พนักงานผลิต

pin location
pin location

อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
วิจัย พัฒนา และผลิตยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์'วิจัย พัฒนา และผลิตยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ Siam Bioscience Co., Ltd. is a life-sciences company in Thailand focusing on commercialization of both pharmaceutical and biopharmaceutical products. Our key products include medicines in the following therapeutic areas: oncology, antiviral, autoimmune disorders, central nervous system, cardiovascular, and metabolic disorders. Our Board of Directors and Executive Board consist of current and former executives, physicians, and scholars. These various backgrounds allow the team to handle every aspects of biopharmaceutical industry which is highly innovative and still relatively new industry in this region.
ประกันอุบัติเหตุ ไม่เกิน 1,000,000 บาท - ประกันชีวิต ไม่เกิน 1,000,000 บาท - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสุขภาพ - การันตี โบนัสอย่างน้อย 1 เดือน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 - 8 % - ประกันสังคม - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน - ลากิจ ได้รับค่าจ้าง 12 วัน - วันทำงานปกติ 5 วัน (จันทร์ - ศุกร์)
คุณปิยะนัส นาคนคร
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 18 ถนนพระราม 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: 02-449-7950-7 ต่อ 146