27 ม.ค. 63
ครูสอนเด็กเล็ก 1-8 ปี สาขาพระราม3 ราชพฤกษ์ ลาดพร้าว ศรีนครินทร์ สุขุมวิท ชลบุรี
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary icon15,000 บาท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon10 อัตรา
  • ศูนย์พัฒนาทักษะทางการคิด สำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 1ปี ถึง 8ปี
  • 1. Brainschool Program เป็นหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็ก1-8ขวบ หลักสูตรถูกพัฒนาสมองเด็กมาจากทฤษฎีของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเด็กเล็กชื่อดังของสหรัฐอเมริกาคือ ดร.บลูม และดร.ทอแรนซ์ (ทฤษฎีพัฒนาการทางสมองของมนุษย์) ได้รับการออกแบบโดยนักการศึกษากว่า 40 ท่าน เกิดเป็นกิจกรรมที่สนุกๆ กว่า 4000 กิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้เด็กๆ รู้จักคิดและแก้ปัญหาจริงๆ ได้ด้วยตัวเอง
  • Brainschool Programใช้การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่จะช่วยให้เด็กๆได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา คณิตศาสตร์ สิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์
  • 2. SURINORI Program (Creative Math) เป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์แนวใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างเจตคติที่ดีในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆ เป็นการปูพื้นฐานแนวคิดทางคณิตศาสตร์ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่จับต้องได้จริงทำให้คณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อสำหรับเด็กๆอีกต่อไป
  • 3. IKNOW Program (Creative Science) เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์กระตุ้นสมองแบบ Enrichment Methodที่เกิดจากความร่วมมือของ Hansol Educationและ Mandell School New York โดยนำทฤษฎี Purdue Three-stage Model ที่ประสบความสำเร็จกับเด็กgiftedมาเปิดกว้างสำหรับเด็กๆทุกคน
ติดต่อ
คุณสรีญา
Brain School
10 fl, Amarin Plaza
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-305-6841
แฟกซ์ : 02-305-6841
เว็บไซต์ : www.brainschoolthailand.com
ใช้งานแผนที่