สถาบันไทย-เยอรมัน
16 ม.ค. 63
Sale Representative (อยุธยา)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
  • สถาบันไทย-เยอรมัน เป็นองค์กรอิสระซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน และเป็นเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยให้แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและระบบการผลิตอัตโนมัติ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต (แม่พิมพ์ เครื่องจักรกล ชิ้นส่วน)ไทยให้เข้มแข็งในระดับสากล
สวัสดิการ
  • ตามตกลง
ติดต่อ
คุณพัชรี แสงอร่าม
สถาบันไทย-เยอรมัน
700/1 หมู่1 ถ.บางนา-ตราด
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-215-033 - 39
แฟกซ์ : 038-743-467
เว็บไซต์ : www.tgi.or.th
ใช้งานแผนที่