บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
รับสมัครด่วน
8 เม.ย. 63

เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
mrt iconรัชดาภิเษก
salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
 • บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุปันตามมาตราฐาน GMP อาทิเช่น ยาล้างตาออฟซ่าร์, ผงเกลือแร่โอไล้ท์ ฯลฯ ทั้งนี้ยังได้เล็งเห็นความสำคัญต่อกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อบุคลากรจากการได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย
 • ISO9001:2008 อยู่ระหว่างการดำเนินการขอระบบมาตราฐานการจัดการคุณภาพ
 • TLS8001 การได้รับการรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001)
 • มีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - อุปกรณ์หรือเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - วันหยุดประเพณี
 • - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
 • - เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา เสียชีวิต
 • - เงินกู้ส่วนบุคคลธนาคารธนชาต
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
เลขที่ 2 ซอย วิภาวดีรังสิต 16/41 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-691-5120-3 ต่อ 838 , 084-078-2625
แฟกซ์ : 02-691-5124
ใช้งานแผนที่