รับสมัครด่วน
3 เม.ย. 63

นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายผลิต (พระสมุทรเจดีย์)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
 • บริษัท มิลลิเมด จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 และมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 • ด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต เราจึงได้รับการรับรองมารตรฐานสากลดังนี้
 • GMP(PIC/S)Certificate ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ประเทศไทย)
 • GMP Certificate(JP-PMDA)ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก Pharmaceuticals and Medical Devices Agency ประเทศญีปุ่น ในการผลิตยาฉีดกลุ่ม Cephalosporin
 • ISO 9001:2008 การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ สะท้อนให้เป็นถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร
 • ISO 14001:2004 การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
 • ISO 17025:2005 การรับรองมารตรฐานความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้านของระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัตการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น
 • ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 • บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย โดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้
 • 1.กลุ่มการผลิต
 • 1.1รับผลิต แบ่งบรรจุและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน โดยแยกหมวดดังนี้
 • -ยาเม็ด
 • -ยาแคปซูล
 • -ยาครีม / เจล
 • -ยาผง
 • -ยาน้ำ
 • -ยาปราศจากเชื้อ (Sterile)
 • 1.2รับผลิตเครื่องสำอางค์, ครีม และรับบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 • 1.3รับผลิตและจัดจำหน่ายยาสัตว์
 • -ยาผง
 • -ยาละลายน้ำ
 • 1.4รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
 • -ประเภทหัวอาหาร (PREMIX)
 • -ประเภทอาหารเสริม
 • 1.5รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร, อาหารเสริม
 • -เครื่องดื่มเกลือแร่
 • -การ์ซีเนีย, เครื่องดื่มบุกผง
 • -ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรต่างๆ
 • 2. การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
 • 2.1ลักษณะการผลิตหรือบริการ
 • การดำเนินธุรกิจของบริษัท มิลลิเมด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้
 • 2.1.1ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์
 • 2.1.2ผลิตและจัดจำหน่ายยาสำหรับสัตว์
 • 2.1.3ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์
 • 2.1.4ผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร, อาหารเสริม
 • 2.1.5ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเน้นการรับจ้างผลิตเป็นหลัก
สวัสดิการ
 • 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2.โบนัสตามผลประกอบการ
 • 3.ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • 5.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6.ทุนการศึกษาบุตร
 • 7.อบรม/สัมมนา
 • 8.ยูนิฟอร์ม
 • 9.เบี้ยขยัน
 • 10.เงินช่วยเหลือสมรส/ฌาปณกิจ
 • 11.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 12.ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาทุน
ติดต่อ
คุณฤทัยรัตน์ ,คุณกมลชนก
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
193 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-945-9555, 02-461-1234, 02-461-1133
แฟกซ์ : 02-461-1923
เว็บไซต์ : www.millimedthailand.com
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้