22 ต.ค. 63

Production Supervisor

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

salary iconเงินเดือน
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
บริษัทในกลุ่มคิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ เนื้อสัตว์ และอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ บรรจุกระป๋องและเพาซ์ ส่งออกต่างประเทศ และผลิตกระป๋อง ภายใต้ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008, GMP, HACCP, มรท.8001 , มาตรฐานแรงงานสากลด้านจริยธรรมและได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน โดยบริษัทยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งมีโรงงานผลิตทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงาน
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • เบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก
 • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • รถรับ-ส่ง ตามเส้นทางที่กำหนด
 • สัมนา/อบรม นอกสถานที่
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี (สามารถสะสมได้ไม่เกิน 12 วัน)
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพพนักงาน
 • ลาอื่นๆ เช่น ลาเมตตาจิต,ลาคลอด,ลาทำหมัน,ลาเที่ยวต่างประเทศ,ลาสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • ทุนการศึกษาสำหรับบุตร
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • เงินนำเที่ยวประจำปี
 • เงินช่วยค่าธรรมเนียมบัตร ATM
 • ค่าเข้ากะ
 • รางวัลเครื่องหมายอายุงาน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทักษะ
 • ข้าวฟรี
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • เงินบำเหน็จ บำนาญ
 • ติดต่อ
  คุณฑิฆัมพร เขียวกลม
  บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด
  1 หมู่ 4 ถนนบ้านปลายคลองครุ
  ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  โทรศัพท์ : 034-419-888 ต่อ 387
  แฟกซ์ : 034-419-825
  เว็บไซต์ : http://www.kingfisher.co.th
  ใช้งานแผนที่