27 ม.ค. 63
Finance&Account. Manager
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconNegotiate
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
 • บริษัทฯ ให้บริการด้านการขนส่งสินค้า และกระจายสินค้าทั้งทางบก เรือ และทางอากาศ, ให้บริการด้านคลังสินค้า เพื่อฝากเก็บสินค้าทั้วไป และสินค้าควบคุม, ให้บริการแบ่งแยก จัดประเภท คัดเลือก การแบ่งบรรจุ การปิดฉลาก, ให้บริการจัดหา จัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้าไปยังภายใน และภายนอกประเทศ โดยผู้มีความรู้, ความชำนาญ และมีประสบการณ์+
 • บริการขนส่งทางเรือ ทั้งตู้เต็ม และตู้รวม (ตู้คอนเทนเนอร์)
 • บริการขนส่งทางอากาศ
 • บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งหมด
 • บริการขนส่งถึงหน้าประตู
 • บริการบรรจุหีบห่อสินค้า
 • บริการออกสินค้าเพื่อแสดงนิทรรศการ
 • บริการจัดเก็บสินค้า และกระจายสินค้า
 • บริการเช่าคลังสินค้า
 • บริการขนส่งทางบกไปประเทศลาว
 • บริการจัดการสินค้าพิเศษ/ สินค้าหนัก
 • บริการด้านประกันภัย
 • บริการรับส่งสินค้าระหว่างสายการบิน และตัวแทน
สวัสดิการ
 • โบนัส (กลางปี / ปลายปี)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ
 • สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี
 • การตรวจร่างกายประจำปี
 • การปรับเงินเดือนประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้ / งานศพ / แต่งงาน
ติดต่อ
คุณสมบูรณ์ชัย ชูสระน้อย
บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด
507/321 อาคารเฟรทลิ้งค์ส ซ.สาธุประดิษฐ์ 31 (หมู่บ้านนครไทย ซ.4) ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-210-2888
แฟกซ์ : 02-210-2889
เว็บไซต์ : www.fleth.co.th
ใช้งานแผนที่