24 ม.ค. 63
วิศวกรออกแบบเครื่องกล / Mechanical Design Engineer
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน SHARP
สวัสดิการ
 • We offer
 • 1. วันหยุดประจำปี ตามประเพณี ปีละ 16 วัน
 • 2. วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ลาพักร้อน)
 • 3. เงินรางวัล / โบนัส (ตามผลงาน)
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์
 • 5. สวัสดิการด้านการประกันชีวิต กรณีเสียชีวิตเนื่องจาก เจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
 • 6. วันลาพิเศษ โดยได้รับค่าจ้าง (อุปสมบท , สมรส , คลอดบุตร , พิธีณาปนกิจ , ลาเพื่อระดมพล และลาเพื่อฝึกอบรมพัฒนาความรู้)
 • 7. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8. เงินชดเชย กรณีเกษียณอายุ
 • 9. ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (นอกเหนือ กองทุนประกันสังคม) และผู้ป่วยใน
 • 10. เบี้ยขยัน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าเวร ค่าทักษะการเทหล่อ
 • 11. เงินยืมสวัสดิการ และเงินยืมบริษัทฯ
 • 12. ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
 • 13. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่าง ๆ เช่น สมรส , งานฌาปนกิจ , คลอดบุตร , อุปสมบท
 • 14. ฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร
 • 15. ซื้อสินค้าราคาพิเศษ และร้านค้าสวัสดิการ
 • 16. ทุนการศึกษาเล่าเรียนบุตร
 • 17. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 4 ชุด และรถรับส่งพนักงาน 11 เส้นทาง
 • 18. สนามกีฬาเพื่อสุขภาพ พร้อมอุปกรณ์
 • 19. กิจกรรมสันทนาการ
 • 20. ทัศนาจรประจำปี และงานเลี้ยงปีใหม่ และงานแข่งขันกีฬาสี
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
เลขที่ 64/1 หมู่ 4 ถนนกิ่งแก้ว
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-312-4190-5
แฟกซ์ : 02-312-4185
ใช้งานแผนที่
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้