บริษัท โปร โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ จำกัด
24 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
 • ดำเนินธุรกิจโรงแรม ระดับ 4 ดาว เพื่อดำเนินการบริหารงานด้านการให้บริการห้องพัก ห้องฝึกอบรม ห้องสัมมนา ห้องอาหารและจัดเลี้ยง และบริการด้านอื่น ๆ โดยระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO:9001:2000
สวัสดิการ
 • 1 ประกันสังคม
 • 2 เครื่องแบบพนักงาน
 • 3 อาหาร 2 มื้อ
 • 4 ค่าตำแหน่งงาน ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขของบริษัท
 • 5 ลาป่วย, ลากิจ, ลาหยุดพักผ่อนประจำปี, ลาคลอดบุตร
 • 6 เงินช่วยสวัสดิการ (งานแต่ง/งานฌาปนกิจศพ บิดา-มารดา สามี ภรรยา บุตร)
 • 7 เบี้ยขยัน
 • 8 รถ รับ – ส่งพนักงาน
 • 9 ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 2 ช่วง
 • 10 อื่นๆ ตามประกาศของทางบริษัท
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โปร โฮเต็ล แมเนจเม้นท์ จำกัด
80-81 อาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 02-516-2459 # 3148, 086-320-6292
แฟกซ์ : 02-191-4720
เว็บไซต์ : www.prohotel.co.th