บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
22 ม.ค. 63
Programmer
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary icon25,000 ขึ้นไป
number of positions iconอัตรา
number of positions icon5
  • บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด เป็นบริษัท Software House เกิดจากการรวมตัวของทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบงาน การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดการข้อมูล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาทั้งในภาครัฐและเอกชน นับ 100 ราย มากกว่า 8 ปี
สวัสดิการ
  • - ค่าเดินทาง
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิตกลุ่ม
ติดต่อ
คุณ ศิรประภา เพชรทิม (ฝ่ายบุคคล)
บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด
89/35 อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-532-5151 # 304, 02-532-5160-2
แฟกซ์ : 02-532-5157
เว็บไซต์ : www.igenco.co.th
ใช้งานแผนที่