JobThai
28 ม.ค. 65

เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค (Technical Support)

pin location
pin location

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary icon12,000
number of positions icon
number of positions iconจำนวน 1 อัตรา
บริษัท ดีโค้ด เน็ตเวิร์ค ออโตเมชั่น จำกัด ดำเนินงานให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบออโตเมชั่น (Automation) ระบบเครือข่าย (Network) และระบบซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์ (Software/Hardware) ให้แก่ลูกค้าระดับองค์กรชั้นนำในประเทศ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.), กรมชลประทาน, บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น (Dtac), บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ฯลฯ โดยบริษัทได้มีนโนบายในการวางแผนและดำเนินธุรกิจด้วยวิธีบริหารงานที่ต่างจากโครงสร้างหรือระบบการดำเนินงานรูปแบบเดิม ด้วยการมุ่งเน้นให้บุคลากรภายในบริษัทได้เข้าถึงและการมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทให้มากที่สุด ส่งผลให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดี มีสวัสดิการที่ดี และมีความสุขในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างทั่วถึงทุกระดับงาน ตลอดจนบริษัทส่งเสริมผลักดันบุคลากรภายในบริษัทให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ออกสู่ภายนอกให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยียุคใหม่ได้อย่างไม่หยุดยั้ง "ผลงานยอดเยี่ยม" ของบริษัทฯ ที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอกนั้น ล้วนมาจากศักยภาพที่บุคลากรภายในองค์กรทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่ เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จกับบริษัทที่ทุกท่านรักและมุ่งหวังให้บริษัทได้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ - ค่าเบี้ยขยัน : เงินพิเศษรายเดือน - ค่าล่วงเวลา ( Over Time : OT. ) - วันหยุดประจำสัปดาห์ : วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - เงินพิเศษรายปี (โบนัสพิเศษ) : ตามผลประเมินการปฏิบัติงานรายปี - ค่าเดินทาง : ค่าน้ำมัน (รถจักรยานยนต์) / ค่าทางด่วน / ค่าพาหนะ (รถรับจ้างสาธารณะ) ฯลฯ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ยึดตามวันหยุดธนาคารเป็นหลัก (ยกเว้นวันหยุดครึ่งปีของธนาคาร) - วันหยุดพักผ่อนประจำปี : ไม่เกิน 7 วันต่อปี (วันลาพักร้อน) (กรณีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป) - วันหยุดอื่น ๆ : ตามกฎหมายแรงงานฯ และกฎระเบียบของบริษัท ได้แก่ ลาป่วย / ลากิจ สิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติม - การส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร : คอร์สฝึกอบรม / ฝึกหัดการใช้งานโปรแกรม, ระบบฯ ฯลฯ - จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี : งานเลี้ยงครบรอบวันสถาปนาบริษัทฯ / งานเลี้ยงวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ - จัดสรรทรัพยากรให้แก่บุคลากร : โทรศัพท์เคลื่อนที่+เลขหมายโทรศัพท์พร้อมใช้งาน (บริษัทเป็นผู้รับภาระจ่ายค่าบริการรายเดือน) / อุปกรณ์-เครื่องมือปฏิบัติงาน / เครื่องมือ-เครื่องใช้ประจำสำนักงาน / วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ ฯลฯ - เงินช่วยเหลือบุคลากรเพิ่มเติมตามแต่ละโอกาส : เงินช่วยเหลือค่าจัดพิธีมงคลสมรส / เงินช่วยเหลือค่าจัดพิธีอุปสมบท / เงินช่วยเหลือค่าจัดพิธีฌาปนกิจศพ ฯลฯ
คุณณัชชาอร ณ มหาไชย (คุณอายส์) ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท ดีโค้ด เน็ตเวิร์ค ออโตเมชั่น จำกัด
20/237 หมู่บ้านเพอร์เฟคมาสเตอร์พีซ พระรามเก้า (The Metro 3) ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ (ฝั่งขาเข้า) ใช้ทางเข้าเดียวกับมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมป์ฟอร์ด **ออฟฟิศตั้งอยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตลิงค์ (สถานีหัวหมาก)
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250