24 ม.ค. 63
เจ้าหน้าที่สินไหม PROPERTY/MARINE อาวุโส(Non-Motor Claim)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
bts iconชิดลม
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
 • บมจ.ไทยประกันภัย ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จย่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยทรงเล็งเห็นว่าควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความความเดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยอย่างเต็มที่ บริษัทฯ จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2481 ดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิด นับเป็นบริษัทประกันภัยของคนไทยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น และได้รับพระราชทานตราตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 • ในปี พ.ศ. 2519 บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อ TIC นับเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ สำนักงานบริหารทรัพย์สินส่วนพระองค์ และสำนักงานพระคลังข้างที่
 • บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารและพัฒนากิจการไว้ว่า "เราจะเป็นบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจที่สุด (To be the most trusted insurance company)" โดยมีภารกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และจริยธรรม รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
สวัสดิการ
 • - วันทำงานปกติ 5 วันต่อสัปดาห์
 • - ประกันสุขภาพกลุ่ม (ผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอก / ทันตกรรม)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสตามผลประกอบการและผลปฏิบัติงาน
 • - สิทธิเบิกเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ
 • - ชุดฟอร์มพนักงาน
 • - เงินช่วยเหลือพิเศษในวาระสำคัญต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ
 • - สิทธิการขอกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษตามระเบียบของบริษัทฯ
 • **สวัสดิการเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ คุณอิษฎาพรรณ ธัญลวะณิชย์
บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
34/3 อาคารไทยประกันภัย ชั้น 2 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม)
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-613-0100 ต่อ 411 - 413
แฟกซ์ : 02-652-2872
เว็บไซต์ : www.thaiins.com
ใช้งานแผนที่