i-homethaiproperty
รับสมัครด่วน
27 ม.ค. 63
Sale Representative(จีน) 销售代表 อสังหาฯ ประจำสาขาเชียงใหม่!
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
salary iconเงินเดือน
salary icon15,000-50,000++ (มีค่าคอมมิชชั่น+ค่าภาษา)
number of positions iconอัตรา
number of positions icon3
 • บ.ไอโฮมไทยพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณประชา บัววัด และหุ้นส่วนเมื่อพ.ศ. 2545และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 โดยดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างภายในราชอาณาจักรไทย โดยเน้นเรื่องการเป็นตัวแทนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักสำคัญ
 • วิสัยทัศน์
 • เราจะเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีส่วนครองตลาดอันดับ 1 ในประเทศไทย
 • เป็นองค์กรที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นที่สุด
 • สิ่งที่ยิ่งใหญ่ของเราไม่ใช่แค่เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ เฉกเช่นบริษัทอื่นทั่วไป หากแต่เราจำเป็นต้องคำนึกประโยชน์ ความพอใจ และความสุขของลูกค้า บุคลากร และสังคม จะได้รับในสิ่งที่เราทำ
 • พันธกิจ
 • จัดหาอสังหาริมทรัพย์ที่ดี มีคุณภาพตามความพอใจของลูกค้า
 • เป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความซื่อสัตย์ มีมิตรจิตและมีความละเอียดรอบคอบ
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยสร้างความแตกต่างการตลาด นวัตกรรมและเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง
 • สร้างความพอใจและความผูกพันธ์ต่อลุกค้า โดยการให้ลูกค้าซื้อด้วยความสุข ความพอใจและราคาที่เป็นธรรม
 • สร้างความพอใจและความผูกพันธ์ให้กับบุคลากรโดยการให้ผลตอบแทนหลากหลายรูปแบบจากการปฎิบัติงานอย่างเหมาะสมและดีที่สุด
 • สร้างความสุขและตอบแทนสังคมโดยการจัดกิจกรรม CSR ต่อเติมสิ่งปลูกสร้างให้กับสถานที่ต่างๆที่ขาดแคลนบนที่ราบสูง
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - โบนัสประจำปี
 • - ค่าเดินทาง/ค่าโทรศัพท์มือถือ
 • - โน้ตบุ้ค/คอมพิวเตอร์
 • - ค่าคอมมิชชั่น
 • - วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • - วันลาพักร้อนสูงสุด 10 วัน (ขึ้นอยู่กับอายุงาน)
 • - อื่นๆ
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล (คุณโอ)
i-homethaiproperty
ริษัท ไอโอม ไทย พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด สำนักงานเลขที่ 199/489 หมู่ 9 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300
ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 091-036-9449
เว็บไซต์ : www.i-rentthai.com
Line ID: gife7252
ใช้งานแผนที่