14 ต.ค. 64

Site Engineer

pin location
pin location

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconNot specified
number of positions icon
number of positions icon1
1 ตรวจเช็คโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, สวน, ภายใน, การออกแบบ 2 ตอบปัญหาทางเทคนิคในชีวิตประจำวันที่มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ภายในซุ้มที่เกี่ยวข้อง RFI, RFA ฯลฯ 3 ประสานงานและแก้ปัญหาโครงสร้างของเว็บไซต์, อาคาร, สวนที่สร้างขึ้นจากเจ้าของและดูแลซุ้มมืออาชีพและอื่น ๆ ความขัดแย้งที่เป็นมืออาชีพ 4 รับงาน โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, สวน, ภายใน, ปกปิดอาคาร, วิศวกรรมการติดตั้ง 5 การควบคุมโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิทัศน์ภายในซุ้มตารางเวลาการก่อสร้างที่เป็นมืออาชีพ 6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. ประสบการณ์ 2 ปีหรือสูงกว่า
  2. ความเชี่ยวชาญในกระบวนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คุ้นเคยขออนุมัติก่อนการทำงานของอาคารรายงานเข้าใจในการจัดการโครงการที่คุ้นเคยกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของนโยบายและกระบวนการอนุมัติ
  3. สามารถดำเนินการพัฒนางานสร้างรายงานได้อย่างอิสระ
  4. ความสามารถที่แข็งแกร่งของการเขียนและการแสดงออกของภาษาการประสานงานที่แข็งแกร่งการสื่อสารความสามารถในการดำเนินการสามารถแบกแรงดันการทำงานที่แข็งแกร่ง
  5. มีความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
- สมัครทาง Email - สมัครผ่าน JobThai
Khun Lapichar Chockmetanont
Hishine Development Group Co.,Ltd.
90 CW Tower, Room B2102, 21 Fl., Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok 10310
LINE ID: lapichar15
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร