21 พ.ย. 62
เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Support)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • - เพื่อประสานกับทีมงานอื่น เช่น บัญชี หรือ Marketing / Channel MKT เพื่อให้งานมี ความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามระเบียบบริษัท
 • Execution
 • - ตรวจสอบใบขอซื้อ (Purchase Requisition) และ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
 • - ตรวจสอบใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำ เบียร์ เป็นต้น ประสานงานกับหน่วยงาน ฝ่ายขาย และติดตามการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ทัน ตามวัน และเวลาที่กำหนด
 • - ตรวจสอบใบอนุมัติสั่งจ่าย (Approval Payment) ส่วนงบประมาณป้อมฯ/ช้างอินเตอร์ ให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติและติดตามเอกสารสั่งจ่ายส่งให้กับ หน่วยงานบัญชี ให้ทันตามกำหนดวันนัดชำระเงิน กับผู้ขาย
 • - ควบคุมรหัสงบประมาณโครงการ (External Order : EO) และตรวจสอบรายละเอียดการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการ
 • - ระบุรหัสงบประมาณที่ได้รับการวางบิลจาก Supplier เพื่อสามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
 • - ควบคุม Stock Premium Everton (การเบิก-การรับ) พร้อมสรุปรายการคงเหลือ
 • Monitoring
 • - ควบคุมและติดตามการลงทะเบียนใบเสนอราคา จากฝ่ายตลาดในแต่ละเดือน พร้อมสรุปรายการวาง บิล/รายการคงค้าง ที่ยังไม่ได้วางบิล
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความรู้ทางการเงินที่ดีและทักษะการจัดการโครงการ
 3. มีความรู้ด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการทางการเงิน มีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
 4. มีความกระตือรือร้น และมีมนษุย์สัมพันธ์ดี
 5. มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา สามารถติดตามงานได้ทันกับเวลา
 6. มีความขยันและละเอียดรอบคอบ
 7. มีความซื่อสัตย์ สจุริต
 8. มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 9. เข้าใจระดับของการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างดี ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - ชุดพนักงาน
 • - โบนัส ฯลฯ
วิธีการสมัคร
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - สมัครทาง Email
 • - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์
 • https://careers.thaibevgroup.com
ติดต่อ
คุณชลิตตา เดินสันเทียะ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-785-5625
อีเมล : thaibev_435@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form