รับสมัครด่วน
26 พ.ย. 64

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง (ประจำโรงงานนวนคร)

pin location
pin location

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary icon
salary iconสามารถเจรจาต่อรองได้
number of positions icon
number of positions icon1
1.วางแผน,ควบคุมและ ตรวจสอบ การรับ การเบิกจ่าย และการจัดเก็บ อลูมิเนียมเส้น ฮาร์ดแวร์ และสินค้าสำเร็จรูป 2.วางแผน การจัดเตรียมรถ เส้นทางรถ จัดเตรียมสินค้า การจัดส่งสินค้า 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ในการรับ อลูมิเนียมเส้น ฮาร์ดแวร์ และสินค้าสำเร็จรูป ในกรณีที่ไม่ตรงตามเอกสาร 5.ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ในการเบิกจ่าย การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าสำเร็จรูป 6.ควบคุมการตรวจนับสต็อก 7.ควบคุมการบำรุงรักษารถยนต์ 8.ปฏิบัติ และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มผลผลิตอื่นๆ ภายใต้นโยบายที่บริษัทฯ กำหนดร่วมกัน ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เช่น Competency / KPIs / ความปลอดภัย / 5 ส. / ISO เป็นต้น 9.ควบคุม / ประเมิน / พัฒนา / ปรับปรุง รวมทั้งการแก้ไขและป้องกันปัญหาในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร
 1. เพศชาย
 2. อายุ 25-35 ปี
 3. การศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 5. มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 6. มีทักษะด้านการประสานงานและการเจรจา ที่ถูกต้อง
 7. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 8. สามารถใช้โปรแกรม Dynamics AX เปิด PR ได้
 9. มีระเบียบวินัยซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันได้
 10. มีความเป็นผู้นำสูง และกล้าคิดกล้าตัดสินใจ
 11. เข้าใจงานในระบบคลังสินค้า และ งานจัดส่ง
 12. มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ - หรือสะดวกติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายบุคคล
คุณเยาวมาลย์ แสนกุรัง
บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
101/8-10 ม.20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 1 ซ.นวนคร 5/4 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี