26 พ.ย. 64

เจ้าหน้าที่พยาบาลพิจารณาสินไหม (Fax Claim) / Nurse Claims Assessor Officer

pin location
pin location
bts iconศาลาแดง
salary icon
salary iconพิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
1. ให้บริการสินไหมตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพโดยลูกค้าใช้เครดิตกับสถานพยาบาลคู่สัญญาของบริษัท (Health Credit) ของการประกันรายสามัญ 2. สรุปรายงานการรักษาของแพทย์/ประวัติการรักษาที่ได้รับจากการตรวจสอบ หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูลให้ส่วนงานพิจารณาสินไหม ใช้ในการพิจารณาจ่ายหรือปฏิเสธ ไม่ต่อสัญญา หรือบอกล้างสัญญา 3. จัดทำสัญญากับสถานพยาบาลเพื่อรองรับการให้บริการเครดิตค่ารักษาพยาบาล สำหรับการประกันรายสามัญ
  1. ปริญญาตรี สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ อายุระหว่าง 25-30 ปี
  2. มีประสบการณ์การพิจารณาจ่ายสินไหมของกรมธรรม์ประกันรายสามัญของสัญญาทุกประเภท
  3. มืทักษะการติดต่อประสานงานดี และมีใจรักงานบริการ
  4. บุคลิกภาพดี, มีทักษะการสื่อสาร /การเจรจาต่อรอง/การโน้มน้าวใจ /ทักษะการนำเสนอ
  5. หากมีประสบการณ์ทางด้าน Fax Claim ในสายงานบริษัทประกัน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS-Office
  7. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถทำงานภายใต้ภาวะงานที่มีความกดดันได้
  8. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานเอกสาร
- ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่างพร้อมทั้งระบุตำแหน่งและสาขาที่ต้องการปฏิบัติงาน - หรือ Walk-in สมัครงานได้ที่สาขาที่ต้องการทำงาน (เฉพาะสาขาต่างจังหวัด) กรุณาระบุสาขาที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน
คุณเอกชัย บุญจันทร์
อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
: 02-631-1311 Ext. 5322
LINE ID: -
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร