รับสมัครด่วน
14 มิ.ย. 64

หัวหน้าช่างเทคนิค

pin locationLocation
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconตามความสามารถ
number of positions iconVacancies
number of positions icon30
Apply
Job Descriptions
1.ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบอาคาร 2.ควบคุมการ เปิด-ปิด เครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมภายใน 3.จัดทำประวัติการซ่อมแซม หรือแก้ไขเครื่องจักรภายในทั้งหมด 4.บันทึกปริมาณการใช้ค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา 5.อื่นๆตามได้รับหมอบหมาย
Qualifications
  1. อายุระหว่าง 20-35 ปี
  2. จบวุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง , อิเล็คโทรนิคส์ , เครื่องกล , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการด้านช่างประจำอาคาร 0-3 ปี ขึ้นไป
  4. มีความรู้ความเข้าใจงานระบบอาคารเป็นอย่างดี
  5. บุคลิกภาพมีความเป็นผู้นำและน่าเชื่อถือ
  6. สามารถปฏิบัติงานได้สัปดาร์ละ 6 วัน
  7. มีความขยัน อดทน
  8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  9. สามารถเดินทางมาปฎิบัติงานได้สะดวก
How to apply
- สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com - สมัครผ่านอีเมล - หรือสมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แอคคิวท์ เรียลตี้ กรุ๊ป /เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์
216/65 อาคาร แอล.พี.เอ็น. ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. : 02-285-4645 ต่อ 102 / 094-552-8150
Email : acute_15@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-285-4644
Location
ตำแหน่งงานด่วน!!
กรุงเทพมหานคร
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.