24 ต.ค. 64

หัวหน้าทีมอีเว้นท์-ธุรกิจสุรา (ขอนแก่น, อุดรธานี)

pin location
pin location

จ.ขอนแก่น

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ การท่องเที่ยว หน่วยงานเอกชน ในการเข้าร่วมจัดกิจกรรมตามเทศกาลและงานประจำ จังหวัด อำเภอ หรือท้องถิ่น เพื่อผลักดันให้มีการบริโภค -วางแผนงานการจัดกิจกรรม Event รวมทั้งการจัดหา Organizer การสรรหาและคัดเลือก PG Outsources เพื่อจัดเตรียมงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -วิเคราะห์และประเมินผลตอบรับของกิจกรรมและผู้บริโภคที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท -ควบคุม ติดตามการดูแล รักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์การจัดงาน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน -สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการจัดงาน Event ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย -กำกับดูแลให้มีการบันทึกข้อมูลกิจกรรมในระบบและจัดทำรายงานยอดขายและกิจกรรมของคู่แข่ง -จัดทำรายงานยอดขาย และกิจกรรมของคู่แข่ง
  1. ปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม Event ในการส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  3. ขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณธิดารัตน์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
ขอนแก่น อุดรธานี
จังหวัดขอนแก่น