1 ส.ค. 64

Site Reliability Engineer - ทำงานจากที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

pin location
pin location

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
ทำหน้าที่ดูแลระบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ และทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา Technology ที่พวกเราใช้ - Docker - Kubernetes - AWS - Networking - Continuous Integration' - Continuous Delivery
  1. วุฒิปริญญาตรี-โท ใน วิศวกรรมศาสตร์ (ไม่จำกัดสาขา) หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. ชอบแก้ไขปัญหา สามารถทำงานเป็นทีมได้ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
  3. มีประสบการณ์ในการใช้งาน Docker
  4. มีความรู้ทางด้าน Cloud Technologies
  5. มีประสบการณ์ในการใช้ Relational และ Non-Relational Databases
  6. มีความรู้ทางด้าน Networking
  7. มีความเข้าใจ Web Architecture
- สมัครผ่านระบบ JobThai - สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง (สำหรับงานในสาขา กทม. เท่านั้น) เอกสารสมัครงาน เมื่อได้รับการเรียกสัมภาษณ์ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ 5. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) 6. สำเนาใบผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ตัวอย่างผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี) - เฉพาะ บางตำแหน่งเช่น Computer Graphics, Photo Content, Multimedia Designer เป็นต้น หมายเหตุ : เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
- รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง ทางออกที่ 2 - รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสีลม ทางออกที่ 2 - รถเมล์สาย 15, 76, 77, 115, 162, 163, 164, 504, 505, 514