รับสมัครด่วน
19 ต.ค. 64

เจ้าหน้าที่บัญชี

pin location
pin location

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
- ปฎิบัติงานด้านการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายผู้บริหารและพนักงาน - บันทึกรายการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย บันทึกรายการบัญชี - งานด้านเจ้าหนี้ การจัดทำเช็ค และการจ่ายชำระหนี้ ส่งมอบเช็ค ติดตามเอกสารการจ่ายชำระจากเจ้าหนี้ (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี) การเตรียมเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ - งานด้านการวางบิลและรับชำระเงิน รายได้จากลูกหนี้การค้า จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีและคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร - จัดทำรายละเอียดประกอบงบและปิดงบทางบัญชี
  1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และระบบบัญชี Navision
  4. มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  5. มีความขยัน อดทน และรับแรงกดดันได้ดี
  6. ไม่ติดประวัติเครดิตบูโร
  7. พ้นสภาพการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
  8. สามารถใช้ Excel เพื่อประกอบรายงานทางบัญชีได้
  9. หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีจากสถาบันการเงินหรือธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  10. มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรองอย่างดีเยี่ยม
- สมัครผ่าน E-mail : sutasinee@tleasing.co.th - สมัครผ่าน JobThai.com
คุณธนกร
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
ปฏิบัติงานที่ห้าง Paradise Place ศรีนครินทร์
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร