รับสมัครด่วน
4 ส.ค. 64

Warehouse & Logistic Manager

pin locationworkLocation
pin location

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี จ.ปทุมธานี

salary iconsalary
salary iconตามโครงสร้างและประสบการณ์
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions icon1
shortcutApply
Job Descriptions
1.วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมี ระบบและมีประสิทธิภาพ และวางแผนการส่งสินค้าให้ลูกค้าได้รับสินค้าทัน เวลาและมีสภาพสมบูรณ์ 2.ควบคุมการดำเนินงาน รับเข้า-เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้ มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า 3.กำหนดพื้นที่จัดส่ง สายรถ แผนที่การเดินทาง และตรวจสอบการส่งสินค้าใน แต่ละวัน 4.พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการดำเนินงานคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น 5.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า 6.กำกับการดูแลและบริหารงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆได้ พร้อม แนะนำแก้ไขและพัฒนาระบบหน้างาน 7.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Supply Chain หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์งานบริหารคลังสินค้าและจัดส่งสินค้า FMCG/อาหารเครื่องดื่ม มาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
  4. เคยใช้โปรแกรมบริหารงานคลังสินค้า/จัดส่ง การโหลดสินค้าต่างประเทศ ดูแลห้องเย็นห้องแช่แข็ง และโปรแกรมการติดตามจัดส่งสินค้ามาจะเป็นประโยชน์ยิ่ง
  5. ใช้อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์สำนักงาน Word/Excel/Power Point ได้ดี
  6. สามารถทำงานที่สำนักงานบางกะดี และนวนคร ปทุมธานี ได้
  7. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครผ่าน Email
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด (Simple Foods Co., Ltd.)
เลขที่ 88 หมู่ที่ 20 ซอย 14/1 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel. : 02-190-2999#1200
Email : simplefood_102@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Directions
สำนักงานสาทร อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ สำนักงานนวนคร ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 88 หมู่ที่ 20 ซอยนวนคร 14/1 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
header