JobThai
23 ก.ย. 65

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

salary iconเงินเดือน
salary iconพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานประกอบ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1.กำหนดนโยบาย และวางแผนงานด้านการเงิน และด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบการเงิน และบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และก่อให้เกิดสภาพคล่องด้านการเงิน 2.ควบคุม ดูแล ประสานงานการจัดทำงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง เป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ 3.ควบคุม ดูแล ประสานงาน และบริหารเงินหมุนเวียน และกระแสเงินสด รวมถึงวิเคราะห์สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และเสนอแนะแนวทางในการบริหารเงินสดเพื่อให้บริษัทฯได้รับประโยชน์สูงสุด 4.ควบคุม ดูแล ประสานงานกับสถาบันการเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงิน 5.การจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และการบันทึกข้อมูลต่างๆ 6.ควบคุม ดูแล ประสานงาน และตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน การบันทึกรายการรับ และการนำฝากธนาคาร เอกสารการเบิกจ่ายเช็ค-เงินสดให้ถูกต้อง 7.ควบคุม ดูแล ประสานงาน และตรวจสอบการจัดทำบัญชี รายงานทางบัญชี รวมถึงตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละงวดให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ 8.ควบคุม ดูแล ประสานงานการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 9.ประสานการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกแผนก 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 37 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน หรือบัญชี และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ถือ CPD License)
 3. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน และบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 7 ปี และหากมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี และการเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. คุณสมบัติที่จำเป็น มีความซื่อสัตย์ มีความเป็นผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบ มีความสุภาพ ควบคุมอารมณ์ได้ดี และมีความอดทน
 5. ทักษะที่จำเป็น สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (หากเคยใช้โปรแกรมบัญชี “พจมาน” จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) และเครื่องใช้สำนักงานได้ สามารถอ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้พอสมควร
วิธีการสมัคร
 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายสมัครงาน (แนบใบรับรองการทำงานที่ผ่านมา (ถ้ามี) ส่งมาที่บริษัท)
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
 • สมัครทาง E-mail
 • ติดต่อ
  คุณอัชรา ประสงค์ศิลป์ หรือคุณยุภาพร วงษ์ขำ
  บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด
  เลขที่ 80/373-374 หมู่ที่ 3 ซอยคลองหลวง 26
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  โทรศัพท์ : 02-516-2585
  อีเมล : estate_hr14_39@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
  เว็บไซต์ : http://www.sl-estate.com
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  เลือกวิธีการสมัครงาน
  สมัครด่วน
  สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
  ส่งไฟล์ประวัติ
  สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
  ส่งอีเมล
  สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
  กรอกประวัติแบบย่อ
  สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
  งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้