รับสมัครด่วน
16 ก.ย. 64

พนักงานกะ G-Rock – จรัญธุรกิจ 52 (จ.สระบุรี)

pin location
pin location

อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
→ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักรระบบผลิตวัสดุมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock ให้ได้ตามแผนการผลิต →เก็บตัวอย่างและบันทึกค่า Parameter ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมเครื่องจักรระบบผลิตวัสดุมวลเบาสังเคราะห์ G-Rock →ประสานงานกับแผนก ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ →ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน, เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. หากมีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีความสามารถในการจัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต
  4. มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการผลิต G-Rock
  5. มีความเข้าใจในการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นได้
  6. สามารถอ่านและบันทึกค่า Parameter ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมระบบผลิตได้
  7. สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สมัครผ่าน JobThai - สมัครทาง Email - ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ https://careers.thaibevgroup.com
คุณตีชณา ทัฬหวรรัตน์
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Bev)
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี