19 ก.ย. 62
Maintanance Staff (Big C Wangnoi)
pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
 • ความรับผิดชอบหลัก
 • 1. รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
 • 2. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้สำเร็จลุล่วง ซึ่งต้องมีผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ระบุในระเบียบวิธีการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
 • 3. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • 4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาการทำงานและดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี
 • 5. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • 6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานให้หัวหน้างานทราบโดยไม่ชักช้า
 • 7. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าด้วยระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัท
 • 8. เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนอพยพและผจญเพลิงประจำปีของบริษัท
 • 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. เพศชาย อายุ 18-37 ปี
 2. สูงกว่าหรือเท่ากับ ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้
 4. สามารถทำงานล่วงเวลาและเข้ากะได้
 5. ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
 6. ผ่านการคัดเลือกทหารกองเกินแล้ว
สวัสดิการ
 • 1.กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2.ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ, ประกันสุขภาพของคู่สมรส และบุตร
 • 3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรส และบุตร
 • 4.ค่าทันตกรรม (นอกเหนือจากประกันสังคม) รวมไปถึงคู่สมรสและบุตร
 • 5.เครื่องแบบพนักงาน,รองเท้านิรภัย
 • 6.เงินของขวัญแต่งงาน,เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • 7.เงินช่วยเหลืองานศพสำหรับตัวพนักงาน,บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตร
 • 8.รางวัลเชิดชูเกียรติกรณีอยู่ครบอายุงาน
 • 7.ทุนการศึกษาบุตร
 • 8.ทุนการต่อของศึกษาพนักงาน ,ทุนเรียนคอมพิวเตอร์,ทุนเรียนภาษาอังกฤษ
 • 9.โบนัสประจำปี
 • 10. ลาพักร้อน 14-18 วันต่อปี ,ลากิจ 3 วันต่อปี
 • 11. อื่น ๆ เช่น งานปีใหม่ , กิจกรรมนอกสถานที่ ฯลฯ
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ : 035-315800 ต่อ 1305, 1309, 1325
อีเมล : logistics.dhl_23@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : www.logistics.dhl/th-th/home.html
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form