22 ก.ค. 64

Cashier (เจ้าหน้าที่แคชเชียร์)

pin location
pin location
bts iconสนามเป้า
salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
1. จัดทำ ดำเนินการจ่ายเช็ค และโอนเงินทาง Internet banking ให้กับคู่ค้า พร้อมบันทึกรายการในระบบบัญชี 2. ดูแลเงินสดย่อย (Petty Cash, Cash Advance) 3. จัดทำหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา อนุปริญญาขึ้นไป สาขาการเงิน บัญชี
  3. มีประสบการณ์งานด้านการเงิน 5 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี และ Microsoft Office
  5. มีความซื่อสัตย์ และความรอบคอบในการเก็บรักษาเงินสด
  6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี (หากมีคะแนนผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  7. มีความซื่อสัตย์ และความรอบคอบ
สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ส่ง Resumeมาที่ E-mail
คุณนันธิยา
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
: 02-079-5999 ต่อ 2404
ใกล้ BTS สนามเป้า
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร