17 มิ.ย. 64

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

pin location
pin location

อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

salary icon
salary iconตามประสบการณ์
number of positions icon
number of positions icon1
1. บริหารงานด้านจัดซื้อ จัดจ้างให้ได้ตามเป้าหมาย 2. วางแผนในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายใหม่ เจรจาต่อรอง 3. วางแผนและพัฒนาการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 5. เจรจาต่อรองกับผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ใช้ในปัจจุบัน และประมาณการแนวโน้มราคาในอนาคต 6. กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริษัท 7. สรุปวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานของแผนก รวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหาร 8. ตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี , โท ในสาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป
  4. มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ
  5. สามารถรับแรงกดดันและเผชิญปัญหาหลายด้านจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  8. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครด้วยตัวเองที่บริษัทฯ
Khun Prapai Palakawong
Indorama Polyester Industries PCL
35/8 Moo.4
ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
: 034-322-241 ถึง 3
ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม