JobThai
6 ก.พ. 66

ช่างซ่อมบำรุง (ตลาดจริงใจ)

pin location
pin location

อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

salary icon
salary iconไม่ระบุ
number of positions icon
number of positions icon1
• ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวnก๊อกน้ำ ฯลฯ ตลอดจนเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามใบแจ้งหรือตามที่มีการชำรุดเกิดขึ้น • จัดทำและจัดเก็บเอกสารรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • ให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ โดยดำเนินการตามใบแจ้งงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา • ตรวจตราการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • จัดทำการทำเบิกอุปกรณ์-เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงครบถ้วน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ • ตรวจตรา บำรุงรักษา ซ่อมแซม ฟิกเจอร์และพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีความสวยงามตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความประณีต • งาน AMU ตรวจนับทรัพย์สินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ และดูแลไม่ให้เกิดการสูญหาย รวมทั้งการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม • ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  1. เพศชาย อายุ 20-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
  3. สามารถทำงานเป็นกะได้
  4. ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์
  5. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
- สมัครผ่าน JobThai.com - สมัครทาง E-mail - สมัครด้วยตัวเองได้ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9:00 - 16:00 น. - หรือส่ง Resume มาได้ตามที่อยู่ด้านล่าง
ฝ่ายบุคคล
Central Group และธุรกิจในเครือ
อาคารสีลม ทาวน์เวอร์ ชั้น 2 306 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
ตลาดจริงใจ
ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่